“Met de nieuwe norm wil de wetgever het risico op suboptimale deelnemerskeuzes verkleinen”

Keuzebegeleiding staat volop in de aandacht binnen de Nederlandse pensioensector. Dat komt vooral door de nieuwe open norm hierover in de Wet toekomst pensioenen (Wtp) die op 1 juli 2023 in werking trad. Met de nieuwe norm wil de wetgever het risico op suboptimale deelnemerskeuzes verkleinen. Momenteel onderzoeken pensioenuitvoerders hoe ze keuzebegeleiding zo kunnen invoeren dat deelnemers het meest geholpen zijn. Daarbij rekening houdend met juridische, organisatorische en ethische overwegingen. Dit artikel biedt pensioenuitvoerders handvatten voor het ontwikkelen van een visie op keuzebegeleiding en de invulling hiervan.

 

Stappenplan en inzichten

Stap 1: Stel de deelnemersbehoefte vast: met welke begeleiding worden deelnemers geholpen?

Stap 2. Bepaal de ambitie: welke begeleiding willen en kunnen pensioenuitvoerders bieden?

Stap 3. Inventariseer de huidige situatie: wat is er al en wat moet er nog gebeuren?

Stap 4. Het vervolg: implementeer, monitor en verbeter

 

Kernboodschap voor de sector

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners