Het is noodzakelijk om de governance van pensioenfondsen te heroverwegen. De risicoverschuiving in het nieuwe pensioenstelsel vereist dat de governance een verdergaande bescherming biedt aan pensioendeelnemers. Een betere governance komt het functioneren van het pensioenfonds ten goede en is in het belang van pensioendeelnemers. Pensioenfondsen krijgen van doen met nieuwe eisen aan de interne beheersing (zorgplichten, aansturing van de uitbestedingsketen, digitalisering en duurzaamheid). Ze komen voor de vraag te staan hoe zij hun eigen organisatie kunnen versterken, zodat zij tegen deze nieuwe uitdagingen zijn opgewassen. Wellicht is een verdergaande consolidatie vereist onder pensioenfondsen om deze versterking te realiseren tegen acceptabele kosten. Wij benoemen zes principes voor een goede governance en werken die uit in hoofdlijnen en details.

Kernboodschap voor de sector

Industry event op 16 januari 2024

Bijgepraat worden over dit paper? Op 16 januari 2024 vindt het industry event Invaren en transitie naar een nieuwe governance plaats. René Maatman gaat als een van de auteurs onder meer in op de impact van de Wet toekomst pensioenen op de governance van pensioenfonden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners