Dit paper betreft een eindopdracht van de Netspar/Tias leergang 2016, “Innovatie in de pensioensector”. Het vraagstuk dat behandeld wordt is “Hoe zorgt een deelnemersgericht online platform voor pensioenondersteuning dat deelnemers betere (pensioen)keuzes maken?”.Wij betogen dat de huidige online tools voor deelnemers van pensioenfondsen onvoldoende zijn om een goede pensioenkeuze te maken. Het pleidooi is daarom voor een online platform dat, als een geavanceerde financiële planner, inzicht biedt in huidige inkomsten en uitgaven,toekomstige inkomsten en uitgaven en de onzekerheden daarin en de deelnemer ondersteunt bij zijn pensioen- en inkomenskeuzes. Tevens is het advies dat er in het tool rekening gehouden wordt met de financiële geletterdheid van de deelnemer. Een aanpak hiervoor wordt beschreven. Van belang is verder dat pensioenoverstijgende informatie gratis aangeboden wordt door een onafhankelijke, niet-commerciële partij. Als praktische weg om een online platform operationeel te krijgen zien wij de samenvoeging en uitbreiding van het Pensioenregister en Financieel Paspoort in combinatie met een samenwerkingsverband van achterliggende initiatiefnemers.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners