In de afgelopen decennia hebben institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen) voornamelijk beleggingsstrategieën gevolgd die nauw aansluiten bij brede marktindices. De resulterende aandelenportefeuilles bevatten over het algemeen duizenden individuele aandelen uit veel verschillende landen en economische sectoren.

Meer recent is er een trend ontstaan bij institutionele beleggers om meer geconcentreerde portefeuilles aan te houden die misschien maar een paar honderd (of zelfs minder) aandelen bevatten (bijv. Schoenmaker en Schramade, 2019). Verschillende ontwikkelingen hebben bijgedragen aan deze trend.

Ten eerste heeft de toenemende aandacht voor ESG en andere vormen van verantwoord beleggen ertoe geleid dat beleggers uitsluitingsstrategieën volgen die individuele bedrijven, economische sectoren of landen uitsluiten. Ten tweede voelen institutionele beleggers die zich zorgen maken over reputatierisico’s zich steeds meer gedwongen om te “weten wat ze bezitten” – wat een uitdaging is voor portefeuilles met veel aandelen. Ten derde is het beheer van ESG-risico’s een belangrijke motivatie voor meer geconcentreerde portefeuilles, omdat ESG-risico’s zoals klimaatrisico’s complex en moeilijk te meten zijn. Bovendien legt nieuwe regelgeving zoals de EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD) meer nadruk op ESG-risico’s in de volledige toeleveringsketens van bedrijven, die al moeilijk te beoordelen zijn voor portefeuilles met een beperkt aantal aandelen.

Het is mogelijk dat deze trend naar meer geconcentreerde portefeuilles trade-offs met zich meebrengt met meer traditionele, financiële doelstellingen van portefeuillebeheer.  Dergelijke strategieën zouden met name kunnen leiden tot een concentratierisico in aandelenportefeuilles, wat zich vertaalt in onvoldoende diversificatie, een groter neerwaarts risico en / of onvoldoende blootstelling aan de risicopremie van aandelen. We zullen onderzoek doen naar dergelijke trade-offs en naar de vraag in hoeverre, en onder welke voorwaarden, deze ontwikkelingen in ESG-beleggingen de financiële prestaties zouden kunnen ondermijnen.

De belangrijkste onderzoeksvraag van dit project is: “Hoe worden de financiële prestaties van wereldwijde aandelenportefeuilles beïnvloed door meer concentratie op basis van ESG- en andere criteria?”. We willen historische gegevens voor aandelen in een groot aantal landen over de afgelopen decennia gebruiken om deze vraag te beantwoorden.

 

 

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners