In recente juridische hervormingsinitiatieven met betrekking tot pensioenwetgeving wordt uitgegaan van de cruciale veronderstelling dat mensen door gelaagde en aangepaste pensioencommunicatie meer inzicht zullen hebben in hun pensioensituatie en gemotiveerder zullen zijn om zich financieel voor te bereiden op hun pensioen en geïnformeerde pensioenbeslissingen te nemen. De kern van ons multidisciplinaire onderzoeksproject is het uitwerken en empirisch testen van deze veronderstelling. Twee vormen van aangepaste communicatie zullen worden uitgewerkt en getest:

  1. een maatwerkstrategie: aanpassing van informatie op basis van de demografische en sociaaleconomische kenmerken van klanten, zoals leeftijd, partner, inkomen;
  2. een preferentie-matchstrategie: afstemming van gelaagde pensioencommunicatie op de behoeften van klanten aan informatie en deelname aan pensioenbeslissingen.

In samenwerking met drie partnerorganisaties zal aangepaste pensioeninformatie worden ontwikkeld, in de lijn van bijv. het uniform pensioenoverzicht (UPO). Zowel in het enquête-onderzoek als in de laboratoriumsituatie zal empirisch onderzoek worden gedaan naar de effecten in termen van de volgende variabelen:

In de literatuur wordt financiële geletterdheid beschouwd als een belangrijke variabele die begrip, motivatie, intentie en gedrag beïnvloedt. Verschillende auteurs in de economische wetenschap komen tot de conclusie dat financieel geletterde mensen eerder geneigd zijn om zich voor te bereiden op pensioen dan financieel ongeletterden (Alessie et al. 2011; Lusardi en Mitchell 2014). In de geesteswetenschappen zijn er aanwijzingen dat geletterdheid in algemene zin nog bepalender is dan specifieke financiële geletterdheid (Lentz en Pander Maat 2014). In dit voorstel brengen we begrippen en inzichten samen uit de economische wetenschap en geesteswetenschappen (d.w.z. onderzoek naar taal en communicatie) vanuit drie perspectieven:

Bekijk hier de publicaties die uit dit project zijn voortgekomen

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners