Vacature: Bestuurder / algemeen directeur Netspar

Netspar is op zoek naar een bestuurder/algemeen directeur. De bestuurder/algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de Netspar-activiteiten en vertegenwoordigt de Stichting Netspar. De bestuurder/algemeen directeur voert een met de partners afgestemd en door de Raad van Toezicht goedgekeurd meerjarig Werkprogramma uit, dat wordt geconcretiseerd in een jaarlijks werkplan plus begroting die eveneens door de Raad van Toezicht worden goedgekeurd.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en netwerkorganisatie gericht op onderzoek en kennisuitwisseling op het gebied van pensioen en vergrijzing. Samen met verschillende universiteiten, partners uit de pensioen- en verzekeringssector, ministeries, en de toezichthouders DNB en AFM formuleren we een onderzoekagenda. Onderzoekers doen voorstellen voor projecten, die Netspar beoordeelt. Jaarlijks kent Netspar ongeveer 1 miljoen euro aan nieuw onderzoek toe. Essentieel is dat de resultaten van het onderzoek terugvloeien naar de sector en beleidsmakers. Daarvoor zet Netspar haar website in, publiceert papers en verzorgt onderwijs.

Binnen de directie heeft de algemeen directeur op dit moment de volgende zaken in portefeuille: strategie, fondswerving, partnercontacten en stakeholdermanagement. De onderzoeksdirecteur (0,6 fte) is thans verantwoordelijk voor onderzoek, publicaties en evenementen. De wetenschappelijk directeur (0,5 fte) is verantwoordelijk voor wetenschapsfinanciering, de kennisagenda en het academisch netwerk. De directeur bedrijfsvoering (1,0 fte) heeft planning & control, communicatie en HR in de portefeuille en ondersteunt bij acquisitie en relatiemanagement.

Wie zoeken we?

 • Positie van Netspar als honest broker
  In staat om te zorgen dat het geheel van activiteiten van Netspar bijdraagt aan het behoud van de gezaghebbende, onafhankelijke positie van Netspar naar de sector en de beleidsmakers (‘honest broker’). Het vermogen om te analyseren, te concluderen en partijen te verbinden, als ook de meerwaarde van wetenschap voor de pensioenpraktijk te expliciteren is daarbij essentieel.
 • Onderhouden en uitbreiden partnernetwerk 
  In staat om alle bestaande partners actief in het netwerk te blijven betrekken, zowel op het niveau van de vakspecialisten als op bestuursniveau. Daarnaast is het essentieel om meer nieuwe (ook kleinere spelers) in de pensioensector aan Netspar te binden; enerzijds om het draagvlak bij de bestaande partners te behouden en anderzijds voor een financieel stabielere basis. Bij het behoud van bestaande, maar ook bij het werven van nieuwe partners is het relevant dat de bestuurder een gesprekspartner op RvB/DG/CvB-niveau kan zijn en goed kan communiceren. Om meer en andere sectorpartijen aan Netspar te binden en ook voldoende financiering voor wetenschap te realiseren is kennis en capaciteit op het gebied van acquisitie van belang.
 • Bestendigen en vernieuwen onderzoeksnetwerk
  In staat om het huidige sterke onderzoekersnetwerk te handhaven en voortdurend te vernieuwen en verjongen, ook vanuit niet-economische wetenschappelijke disciplines en met aandacht voor diversiteit.

Verder is het van belang dat de bestuurder/algemeen directeur voldoet aan de volgende eisen:

 • gezaghebbend naar sector, beleid en wetenschap;
 • bij voorkeur hoogleraar in relevant vakgebied, universitair hoofddocent komt ook in aanmerking;
 • inspirerend en toegankelijk boegbeeld;
 • sterk netwerk in de sector en onderzoek;
 • goede managementkwaliteiten: innovatief, inclusief, initiatiefrijk, besluitvaardig, teamspeler, verbindend, resultaatgericht;
 • in staat onafhankelijk te opereren in een bestuurlijk en politiek gevoelige omgeving.

Meer weten?

Bekijk hier de vacature en solliciteer!

Solliciteren kan alleen online. Je motivatiebrief en CV moeten uiterlijk 29 november verstuurd zijn.

Neem voor vragen contact op met Franck Erkens via F.H.M.Erkens@tilburguniversity.edu.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners