Netspar verwelkomt Pensioenfonds Rail & OV als partner

Op 1 januari 2021 treedt Pensioenfonds Rail & OV toe tot het Netspar-netwerk. Daarmee steunt het pensioenfonds het werkprogramma van Netspar en levert actieve betrokkenheid bij onderzoek en kennisdeling.

Walter Mutsaers – voorzitter uitvoerend bestuur Pensioenfonds Rail & OV:

“Aansluiting bij een denktank en netwerkorganisatie zoals Netspar, draagt positief bij aan het pensioenproduct van Rail & OV en aan de aantrekkelijkheid van Rail & OV als werkgever. Door deel te nemen in Netspar steunen we het pensioenonderzoek in Nederland en bieden we onze professionals een omgeving waarin zij hoogwaardige kennis kunnen vergaren en hun netwerk uitbreiden”.

Algemeen directeur Netspar Marike Knoef: “Wij zijn zeer verheugd met de toetreding van Pensioenfonds Rail & OV. Hiermee vergroten we de diversiteit binnen ons netwerk en wordt ons netwerk verder versterkt. Voor pensioenfondsen is kennis noodzakelijk op urgente dossiers zoals het pensioenakkoord, communicatie en duurzaam beleggen. Door deel te nemen in Netspar kun je als fonds participeren in onderzoek en daarmee de relevantie voor jouw fonds vergroten.”

Over Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer is per 1 april 2020 ontstaan na een fusie tussen het Spoorwegpensioenfonds en de Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer. Het pensioenfonds verzorgt de pensioenen voor ruim 100.000 (ex-)medewerkers in de sectoren Rail en Openbaar Vervoer en belegt een vermogen van bijna € 25 miljard.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners