HR-beleid speelt belangrijke rol in voorkomen vroegtijdige uitval van 55-plussers met gezondheidsproblemen

Het bevorderen van sociale samenhang op de werkvloer en het vergroten van zelfwaardering en doorzettingsvermogen op het werk verminderen de kans dat werknemers met gezondheidsproblemen vroegtijdig afhaken. Hetzelfde geldt voor een grotere variatie in werkactiviteiten en het minimaliseren van herhalende bewegingen op het werk. Ook werknemers met gezondheidsproblemen die mantelzorg verlenen haken vroegtijdig af.  Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of zij gebaat zouden kunnen zijn bij flexibele werktijden en steun van de werkgever.

Dit blijkt uit Netspar-onderzoek naar voorspellers voor vroegtijdig uittreden onder oudere werknemers (55+) met gezondheidsbeperkingen, die waren geselecteerd uit de representatieve steekproef uit 2013 van de Longitudinal Aging Study Amsterdam. Hierbij werden individuele factoren als onderwijs, leefstijl, sociale omgeving en werk-gerelateerde factoren zoals inkomen, arbeidsomstandigheden en werktijden onderzocht. Drie jaar na het initiële onderzoek was 22,9% van deze 55-plussers gestopt met betaald werk. Hierbij bleken het verlenen van mantelzorg, een groter sociaal netwerk, een lagere opleiding en een lagere zelfwaardering belangrijke factoren om eerder te stoppen.

Meer weten? Lees hier het paper Persoonlijke en werk-gerelateerde voorspellers van vervroegde uittreding uit betaald werk onder oudere werknemers met gezondheidsbeperkingen door Nils Plomp, Sascha de Breij en Dorly Deeg (VUAM).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners