Het nieuwe nabestaandenpensioen

De Wet toekomst pensioenen leidt niet alleen tot forse veranderingen in de vormgeving van het ouderdomspensioen. Ook de inrichting van het nabestaandenpensioenen gaat aanzienlijk veranderen. Sociale partners, pensioenfondsen en ondernemingsraden dienen nieuwe keuzes te maken binnen de ruimte die de wet zal gaan bieden. Uitvoerders, werkgevers en HR-professionals komen voor de uitdaging te staan deelnemers adequaat voor te lichten over de werking van het nieuwe nabestaandenpensioen. Het gaat daarbij zowel om de risico’s voor de deelnemers als om het handelingsperspectief: de keuzes die de (voormalige) werknemers kunnen en moeten maken. In deze bijdrage wordt beschreven hoe het nabestaandenpensioen momenteel is vormgegeven en hoe het gaat veranderen. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe het nabestaandenpensioen internationaal is ingericht en waarom de behoefte aan inkomensverzekeringen bij overlijden sterk kan verschillen tussen deelnemers.

Dit paper is grotendeels gebaseerd op Netspar Design Paper ‘Uitkeringseffecten en kostendekkende premies in het nieuwe nabestaandenpensioen’.
Gepubliceerd in ‘Pensioen & Praktijk’.

Meer info?
Lees het paper van Theo NijmanBas Werker en Sander Muns (Tilburg University).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
View all partners