Verbeteren van de inzetbaarheid van oudere werknemers tot aan pensioen

  • Peter Lapperre Peter Lapperre
  • Ad van Zonneveld Ad van Zonneveld
  • Benedict Dellaert Benedict Dellaert
  • Henk Heek Henk Heek
  • Marieke Koeman Marieke Koeman
  • Pascal Corten Pascal Corten
  • Robert Boulogne Robert Boulogne

“HR-beleid gericht op langdurige inzetbaarheid helpt ouderen aan het werk te houden”

Een aanzienlijke groep mensen strandt voor de pensioengerechtigde leeftijd op de arbeidsmarkt en moet dan een beroep doen op sociale regelingen of eigen middelen om in hun bestaan te voorzien. Langer doorwerken kan de financiële positie van ouderen verbeteren. Om duurzame inzetbaarheid te stimuleren, kan een combinatie van persoonlijke begeleiding met een ondersteunende (digitale) informatie-infrastructuur voor werkgever en werknemer helpen.

Kernboodschap voor de sector

  • HR-beleid kan pensioenopbouw versterken door meer gericht te zijn op het stimuleren en onderhouden van duurzame inzetbaarheid.
  • Dat vergt een geïntegreerde benadering waarin de werknemer centraal staat.
  • Werkgevers en werknemers zijn gebaat bij geïntegreerde ondersteuning vanuit een centrale begeleidersrol en een breed informatie- en productaanbod binnen een breder ecosysteem van dienstenaanbieders. Hierin kunnen pensioenuitvoerders ook een rol vervullen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners