Schokken in aanvullende pensioenen en besparingen door huishoudens

“Verslechtering financiële positie van pensioenfondsen veroorzaakt toename besparingen”

Gedurende de COVID-19 pandemie nam de gemiddelde wettelijke dekkingsgraad van de hele Nederlandse pensioensector af met bijna tien procentpunten. Een enquête van De Nederlandsche Bank toonde destijds aan dat veel huishoudens door deze afname vreesden voor inperkingen van de pensioenen. De vraag is of dergelijke schokken ook de beslissingen over besparingen van de deelnemers aan pensioenfondsen negatief kunnen beïnvloeden. Wij hebben dit onderzocht voor voorgaande recessies aan de hand van een dataset met betrekking tot Nederlandse pensioenen in de periode 2008-2020, waarin grote economische crises plaatsvonden (de internationale financiële crisis en de staatschuldencrisis).

 

 

Kernboodschap voor de sector
• Wanneer pensioenfondsen schokken ervaren heeft dat bescheiden maar significante gevolgen voor het economische en financiële gedrag van de deelnemers.
• Het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel zou dergelijke schokken tot gevolg kunnen hebben.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners