Schokken in aanvullende pensioenen en besparingen door huishoudens

“Verslechtering financiële positie van pensioenfondsen veroorzaakt toename besparingen”

Gedurende de COVID-19 pandemie nam de gemiddelde wettelijke dekkingsgraad van de hele Nederlandse pensioensector af met bijna tien procentpunten. Een enquête van De Nederlandsche Bank toonde destijds aan dat veel huishoudens door deze afname vreesden voor inperkingen van de pensioenen. De vraag is of dergelijke schokken ook de beslissingen over besparingen van de deelnemers aan pensioenfondsen negatief kunnen beïnvloeden. Wij hebben dit onderzocht voor voorgaande recessies aan de hand van een dataset met betrekking tot Nederlandse pensioenen in de periode 2008-2020, waarin grote economische crises plaatsvonden (de internationale financiële crisis en de staatschuldencrisis).

 

 

Kernboodschap voor de sector
• Wanneer pensioenfondsen schokken ervaren heeft dat bescheiden maar significante gevolgen voor het economische en financiële gedrag van de deelnemers.
• Het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel zou dergelijke schokken tot gevolg kunnen hebben.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners