Netspar-promovendus Jorgo Goossens ontvangt NWO Industrial Doctorate subsidie voor pensioenonderzoek

NWO financiert zestien promovendi via het nieuwe subsidieprogramma Industrial Doctorates. Onder hen Jorgo Goossens die als promovendus verbonden is aan Netspar en de Tilburgse School of Economics and Management (TiSEM). Bas Werker (TiU), Marike Knoef (LU) en Eduard Ponds (TiU) begeleiden het onderzoek getiteld ‘Non-standard Preferences in Asset Pricing and Household Finance’. Het onderzoek gaat in op hoe mensen, bij meer keuzevrijheid in pensioenen, begeleid kunnen worden in het keuzeproces om een zo optimaal mogelijk resultaat te creëren, voor zowel het individu als de samenleving als geheel.

Industrial Doctorates programma
Het onderzoek wordt uitgevoerd bij zowel Netspar (Tilburg University) als bij Netspar-partner APG. Met het Industrial Doctorates programma stimuleert NWO een intensieve samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven. Het programma richt zich sterk op talentontwikkeling van de promovendus.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners