Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Casper van Ewijk (University of Amsterdam & Netspar) & Mark Heemskerk (Radboud University & advocaat Held Law) hoort u meer over:

  1. De recente stand van de – interpretatie van de – wetgeving over invaren en de economische en juridische randvoorwaarden die daarbij gelden.
  2. De belangrijke stappen die moeten worden genomen bij invaren en de overwegingen daarbij een rol kunnen spelen.
  3. De interpretatie en bepaling van ‘onevenredig nadeel’ voor bepaalde groepen, een belangrijke maar lastig te interpreteren randvoorwaarde.

Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
B20210618_Achmea_logo_grey
Bekijk al onze partners