Netspar beoogt om de beschikbare kennis zo goed mogelijk toegankelijk te maken voor medewerkers van de Netspar partners en ruimte te bieden voor het inbrengen van nieuwe onderzoeksvragen. Er komt daarom binnenkort een geheel vernieuwde website en ook de kick-off van de Netspar kennisgroepen tijdens het Pensioen en Wetenschap jaarcongres krijgt een vervolg.

Het onderzoek dat Netspar uitvoert en faciliteert, vindt plaats binnen de kaders van de Netspar Kennisagenda. Het multidisciplinaire onderzoek wordt gecoördineerd in vijf programma’s:

1. Welzijn en welvaart van ouderen
2. Communicatie en kiezen
3. Werk, pensioen, wonen en zorg
4. Sparen, beleggen en verzekeren
5. Instituties, governance en solidariteit

Kennisgroepen zijn een platform om per thema in de Netspar onderzoeksagenda bijgepraat te worden over Netspar onderzoek met de mogelijkheid om laagdrempelig vragen te stellen en mee te denken over nieuwe onderzoeksvragen.

Tijdens de vorige (online) bijeenkomst op 1 februari is onder meer gesproken over zaken als digitale en financiële laaggeletterdheid, de pensioenkloof, de beperkte verzekering van klimaatrisico’s, en de gewenste aanpassing van de governancestructuur van fondsen.

Dit heeft onder ander geleid tot een kennisevenement over de pensioenkloof in april en een rondetafelbijeenkomst over de governancestructuur in september. We komen graag op deze en andere onderwerpen terug tijdens onze volgende kennisgroepen op donderdag 27 juni.  We nodigen je van harte uit om aan te sluiten en mee te praten tijdens één of meerdere kennisgroepen, aanmelden kan via onderstaande formulier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners