Op 17 november 2022 organiseert Netspar weer een Ronde Tafel Conferentie voor pensioenprofessionals. Een event waarbij we op verzoek van onze partners de interactie tussen wetenschap en praktijk willen versterken rondom een actueel thema. Het onderwerp van deze Ronde Tafel Conferentie is Klimaatrisico’s en ALM.

We gaan in gesprek in 3 rondes. Wetenschappers en experts trappen kort af, daarna bespreekt u aan tafel welke vragen er leven. Plenair worden vervolgens de vragen gedeeld en besproken.


Sprekers worden binnenkort bekend gemaakt.

Dagvoorzitter is Mathijs van Dijk (EUR/Netspar).

U kunt zich hier omstreeks eind september aanmelden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners