Zorgeloos met pensioen? Bereid je voor! Hoe 18‐ tot en met 30‐jarigen gemotiveerd kunnen worden om hun pensioen voor te bereiden

  • Rick de Gram Rick de Gram

Hoe eerder je je voorbereidt op pensioen, hoe meer die voorbereiding je kan opleveren. Met name jonge Nederlanders kunnen daarom veel profijt hebben van een tijdige pensioenvoorbereiding. Deze groep lijkt echter het minst geneigd te zijn om zich voor te bereiden (Foster, 2017). In dit onderzoek ga ik in op de attitude die Nederlandse 18- tot en met 30-jarigen hebben ten opzichte van pensioenvoorbereiding en zoek ik een antwoord op de vraag hoe deze doelgroep overtuigd kan worden van het belang van pensioenvoorbereiding. Om hierachter te komen, heb ik veertien interviews afgenomen met Nederlanders uit deze doelgroep. De geïnterviewden bleken zich niet actief bezig te houden met pensioenvoorbereiding, met name omdat zij zich meer met actuele financiële onderwerpen bezighouden, zoals een hypotheek. Desondanks zien velen van hen wel het nut in van pensioenvoorbereiding en hebben zij ook doelen die zij willen realiseren tijdens hun pensioen. Drie van deze doelen vallen op, te weten: 1) zorgeloos leuke activiteiten – zoals op vakantie gaan – kunnen ondernemen, 2) zelf kiezen wanneer je met pensioen gaat en 3) je woonlasten kunnen betalen. Uit
de interviews komt ook naar voren dat communicatie over pensioenonderwerpen kort en duidelijk moet zijn, informatie gepusht moet worden en dat concreet moet worden gemaakt wat pensioenvoorbereiding oplevert. Om na te gaan in hoeverre dergelijke communicatie de doelgroep kan overtuigen van het nut van pensioenvoorbereiding, heb ik de zojuist genoemde onderwerpen verwerkt in drie online boodschappen en in een experiment getest. Uit de lage scores op intentie om pensioen voor te bereiden blijkt dat de doelgroep pensioenvoorbereiding ook na een dergelijke boodschap niet als iets urgents beschouwt. De doelgroep lijkt echter wel redelijk positief te zijn over pensioenvoorbereiding. Geen van de drie onderwerpen heeft meer invloed op intentie en attitude dan de andere onderwerpen. Concluderend biedt dit onderzoek een handvat voor het ontwerp van pensioencommunicatie gericht op 18- tot en met 30-jarigen. Het lijkt wel een grote opgave te zijn om 18- tot en met
30-jarigen van het nut van pensioenvoorbereiding te overtuigen. Vervolgonderzoek is dus nog nodig, bijvoorbeeld naar de werking van andere media dan een online boodschap, of naar momenten waarop de doelgroep wel ontvankelijk is voor pensioeninformatie, zoals tijdens contractbesprekingen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners