You’re invited – RSVP! The role of tailoring in incentivising people to delve into their pension situation

Veel mensen zijn weinig gemotiveerd om zich te verdiepen in informatie over hun pensioen. Een reden voor dit gedrag is een gebrek aan urgentie. Zulk gedrag kan ertoe leiden dat mensen niet in staat zijn om weloverwogen financiële beslissingen te nemen. In dit onderzoek hebben wij getoetst of het aanbieden van pensioeninformatie op maat, gebaseerd op leeftijd en geslacht, een manier is om mensen te motiveren zich te verdiepen in hun pensioensituatie. Wij hebben een gerandomiseerd veldexperiment doorgevoerd, waarbij wij per e-mail uitnodigingen naar alle werknemers van een verzekeringsmaatschappij stuurden. Daarmee kon een online tool, de Pensioencheck, worden doorlopen om meer over de persoonlijke pensioensituatie te leren. Met deze opzet konden wij de volgende onderzoeksvraag beantwoorden: kan maatwerk deelnemers motiveren om de Pensioencheck te voltooien? Het experiment leverde data over (1) het doorklikken door deelnemers naar de webpagina van de Pensioencheck vanuit de link in de uitnodigingsmail, (2) het inloggen in de Pensioencheck en (3) de benodigde tijd om de Pensioencheck te voltooien. Via deze maatwerkmethode konden wij een negatief leeftijdseffect en een negatief geslachtsen leeftijdseffect aantonen voor jonge vrouwen en voor mannen van middelbare leeftijd om door te klikken en in te loggen. Bovendien vonden wij een positief maatwerkeffect voor zowel geslacht als leeftijd voor jonge deelnemers omtrent de tijd die zij doorbrachten in de Pensioencheck.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners