Wijzigen van de bedrijfstakpensioenregeling: tussen pensioenfondsbestuur en sociale partners

  • Jop Tangelder Jop Tangelder

“Verplichte pensioenfondsen niet verplicht om door sociale partners overeengekomen wijzigingen door te voeren”

Twee recente voorbeelden in de Nederlandse jurisprudentie illustreren het gebrek aan duidelijkheid over wie bevoegd is wijzigingen door te voeren in verplichte bedrijfstakpensioenfondsen: de sociale partners of het pensioenfonds. Die duidelijkheid is nodig omdat  pensioenregelingen vanwege de overstap van het huidige naar het nieuwe pensioenstelsel zullen moeten veranderen. Er zijn twee belangrijke vragen in deze kwestie: Is een bedrijfstakpensioenfonds verplicht uitvoering te geven aan de pensioenregeling die de sociale partners zijn overeengekomen? En indien een fonds dit weigert, kunnen de sociale partners dit dan afdwingen? In het onderzoek komen mogelijke oplossingen voor deze heikele kwestie aan de orde.

 

Kernboodschap voor de sector

  • De sociale partners beschikken momenteel niet over wettelijk vastgelegde wijzigingsbevoegdheden in bedrijfstakpensioenfondsen.
  • Toekomstige impasses kunnen op één van de drie volgende manieren worden voorkomen: 1) geef de sociale partners de wettelijke bevoegdheid om wijzigingen in gang te zetten, 2) zorg ervoor dat pensioenwijzigingen niet wettelijk kunnen worden doorgevoerd zonder sectorbrede goedkeuring, of 3) biedt duidelijke wetgeving die de sociale partners en pensioenfondsen in staat stelt om de noodzakelijke
    wijzigingen gezamenlijk te realiseren.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners