Welke werkomstandigheden kunnen oudere werknemers aanmoedigen over te werken?

“Toenemende druk om over te werken vraagt om gunstige werkomstandigheden”

Een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking in de geïndustrialiseerde landen maakt lange dagen, waarbij steeds meer wordt overgewerkt. Dat helpt om het tekort aan arbeidskrachten op te vangen dat ontstaat door vervroegde uittreding en de verouderende beroepsbevolking. Er moet echter een evenwicht worden gevonden tussen de werkbelasting en de noodzaak voor werknemers om tot hun pensioen inzetbaar te blijven. De vraag is dus hoe we overwerken minder belastend en stressvol kunnen maken. Aan de hand van een online vragenlijst die is ongevuld door ongeveer 22.200 respondenten hebben we onderzocht hoe werkomstandigheden, leeftijd en gezondheid van invloed zijn op de bereidheid van werknemers in de Nederlandse publieke sector om over te werken.

 

Kernboodschap voor de sector

  • Werkgevers zouden de arbeidsomstandigheden voor overwerk gunstiger moeten maken om ervoor te zorgen dat hun personeel inzetbaar blijft.
  • Hoewel oudere werknemers minder gevoelig zijn voor gunstige werkomstandigheden, wegen deze wel zwaarder dan de negatieve effecten met betrekking tot leeftijd en gezondheid.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners