Welke keuzemogelijkheden zijn wenselijk vanuit het perspectief van de deelnemer?

Dit paper analyseert de wenselijkheid en onwenselijkheid van nieuwe keuzemogelijkheden voor deelnemers in ons pensioenstelsel en richt zich op de tweede pijler. Eerst wordt een korte beschouwing gegeven op de ontwikkeling van maatwerk en keuzevrijheid in pensioenen. Vervolgens bespreken we de verschillende keuzemogelijkheden in de volgorde van de levenscyclus: eerst keuzes over premie-inleg, daarna beleggingskeuzes en tot slot keuzes over pensionering en uitbetalingspatroon. Hierbij inventariseren we telkens eerst wat de bestaande keuzemogelijkheden binnen de huidige regelingen zijn en de mate waarin daar nu al gebruik van wordt gemaakt. Bij deze inventarisatie van keuzemogelijkheden wordt vervolgens gekeken welke belangrijke gedragsgerelateerde factoren van invloed zijn op het keuzegedrag. Ook onderzoeken we van enkele keuzemogelijkheden hoeveel deelnemers daar in theorie gebruik van zouden maken en welke voor- en nadelen dat voor hun eigen welvaart zou hebben. Zowel de kosten als de baten van keuzemogelijkheden worden geanalyseerd.

 

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners