Waarom mensen de pensioenvoorbereiding uitstellen en wat daar tegen te doen is

Mensen hebben de neiging om hun pensioenvoorbereiding uit te stellen. Dit heeft vooral grote consequenties als consumenten zelf verantwoordelijk zijn voor beslissingen over hun pensioenopbouw. Uitstel van de pensioenvoorbereiding kan in de toekomst ook in Nederland tot problemen leiden. In dit paper stellen Job Krijnen, Seger Breugelmans en Marcel Zeelenberg (allen TiU) dat financiële educatie, net als belastingvoordelen en werknemersbijdragen, meestal niet tot minder uitstel zal leiden. De sleutel tot het tegengaan van uitstel is volgens hen niet het verbeteren van intenties, maar het faciliteren van het wenselijke gedrag.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners