Waarom een Tilburgse variant (TiV) op FTK 1+?

In de Nederlandse pensioendiscussie verschijnen momenteel diverse varianten van een FTK1+ contract gebaseerd op nominale sturing maar gebruikmakend van het uitsmeermechanisme van het reele contract. Ook de auteurs van deze notitie hebben in de internet consultatie van SZW een voorstel daartoe gedaan (zie Bovenberg en Nijman (2013a)).

Deze notitie gaat nader in op de achtergrond van deze “Tilburgse variant” (TiV) van het FTK1+. We bespreken wat TiV verbetert aan de nu voorliggende voorstellen vanuit SZW in termen van (1) eenvoud, uitlegbaarheid en transparantie; (2) innerlijke consistentie binnen en tussen contracten; (3) keuzevrijheid in het risicoprofiel voor decentrale partijen; (4) consistentie van disciplinerend toezicht zonder toezichtsarbitrage; en (5) macroeconomische stabiliteit. Ook bepaalt de TiV de economische waarde van de toezegging op eenvoudige en transparante wijze. Deze transparantie is van belang voor herstel van vertrouwen, voorkomen van generatieconflicten en het adequaat bepalen van kostendekkende premie en waardeoverdracht.

Een andere notitie formaliseert de TiV in de precieze, disciplinerende taal van de wiskunde (zie Bovenberg en Nijman (2013b)). Dit om misverstanden over dit model uit de weg te ruimen. Wij roepen de auteurs van alternatieve plannen op om zich ook te onderwerpen aan de discipline van deze taal. Dit in het belang van precieze communicatie.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners