Voorstel voor een stabiel FTK met keuzemogelijkheden zonder perverse prikkels

Het voorstel in deze notitie sluit aan bij de tussenweg tussen het nominale en reële contract, zoals geschetst in de aanbiedingsbrief bij het consultatiedocument over het voorontwerp van wet herziening ftk, die midden juli door het kabinet aan de Tweede Kamer werd aangeboden. We sluiten aan bij de poging in deze tussenweg om een aantal elementen uit het reële ambitiecontract op te nemen in de nominale uitkeringsovereenkomst.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners