Voorstel voor een stabiel FTK met keuzemogelijkheden zonder perverse prikkels

Het voorstel in deze notitie sluit aan bij de tussenweg tussen het nominale en reële contract, zoals geschetst in de aanbiedingsbrief bij het consultatiedocument over het voorontwerp van wet herziening ftk, die midden juli door het kabinet aan de Tweede Kamer werd aangeboden. We sluiten aan bij de poging in deze tussenweg om een aantal elementen uit het reële ambitiecontract op te nemen in de nominale uitkeringsovereenkomst.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners