Vertrouwen in pensioenfondsen: het belang van buffers

“Pensioenfondsen met hogere buffers genieten meer vertrouwen”

Pas op pensioendatum weten deelnemers aan een pensioenfonds of hun betaalde premies goed zijn besteed. Zij moeten er op vertrouwen dat hun premies verstandig worden belegd door pensioenfondsen. Dat vertrouwen is niet vanzelfsprekend. Pensioenfondsen weten dat het niet nakomen van hun beloften een verlies aan vertrouwen en financiële instabiliteit tot gevolg heeft. Beleidsmakers en CEO’s gaan er vaak vanuit dat bepaalde financiële handelingen en regelgeving het vertrouwen zal vergroten. Om deze aanname te toetsen, hebben wij onderzocht hoe het vertrouwen van deelnemers in hun pensioenfonds zich verhoudt tot de financiële gezondheid van hun fonds.

 

 

Kernboodschap voor de sector
• Financiële buffers geven deelnemers vertrouwen in hun eigen pensioenfonds.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners