Vertrouwen en wantrouwen in pensioeninstituties: 2004-2021

“De dekkingsgraad is een belangrijke drijvende kracht in het vertrouwen in pensioenfondsen”

Het vertrouwen van deelnemers in pensioenfondsen en de overheid als uitvoerder van de AOW, is van groot belang omdat deze organisaties pensioenzekerheid proberen te bieden in een fundamenteel onzekere wereld. Buffers spelen daarom een grote rol in het opvangen van schokken in de economie om zo pensioenbeloftes hard te maken. Maar hebben indicatoren van financiële buffers daadwerkelijk invloed op het vertrouwen in pensioeninstanties?

 

Kernboodschap voor de sector

  • De dekkingsgraad is van belang om het verloop in het vertrouwen in pensioenfondsen te begrijpen.
  • Er is sprake van een asymmetrie: Een hogere dekkingsgraad gaat gepaard met een hoger vertrouwensniveau, maar het wantrouwen neemt niet in dezelfde mate af.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners