Vertrouwen en wantrouwen in pensioeninstituties: 2004-2021

“De dekkingsgraad is een belangrijke drijvende kracht in het vertrouwen in pensioenfondsen”

Het vertrouwen van deelnemers in pensioenfondsen en de overheid als uitvoerder van de AOW, is van groot belang omdat deze organisaties pensioenzekerheid proberen te bieden in een fundamenteel onzekere wereld. Buffers spelen daarom een grote rol in het opvangen van schokken in de economie om zo pensioenbeloftes hard te maken. Maar hebben indicatoren van financiële buffers daadwerkelijk invloed op het vertrouwen in pensioeninstanties?

 

Kernboodschap voor de sector

  • De dekkingsgraad is van belang om het verloop in het vertrouwen in pensioenfondsen te begrijpen.
  • Er is sprake van een asymmetrie: Een hogere dekkingsgraad gaat gepaard met een hoger vertrouwensniveau, maar het wantrouwen neemt niet in dezelfde mate af.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners