Vergrijzing en verzuim: impact op de verzekeringsvoorkeuren van werkgevers

“Een vergrijzend personeelsbestand leidt tot een significant hogere maandelijkse premie voor de verzuimverzekering”

Deze studie onderzoekt de impact van een ouder personeelsbestand op de mate waarin werkgevers een eigen risico nemen en op de premies die ze bereid zijn te betalen voor verzekeringen tegen langdurig ziekteverzuim. Hiervoor zijn gegevens uit een stated preferences- experiment gecombineerd met een vragenlijst die in samenwerking met verzekeringsmaatschappij ASR is afgenomen onder een grote groep werkgevers. De leeftijd van de werkgever, de leeftijdsopbouw van het werknemersbestand en de mate waarin de werkgever verwacht dat oudere werknemers ziek zullen worden zijn van invloed op de bereidheid om meer premie te betalen.

 

Kernboodschap voor de sector

  • Aangezien er een grens zit aan de premie die werkgevers willen betalen, moet er een gulden middenweg worden gevonden tussen een aantrekkelijke prijs en een optimale dienstverlening.
  • Er is op feiten gebaseerd beleid nodig om de invloed van de leeftijd van de werkgever op de bereidheid om premie te betalen te beperken.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners