Verantwoordelijkheidsverdeling rond planning pensioenvoorziening

“Wat er ook gebeurt, achteroverleunen is geen optie”

Het nieuwe pensioenstelsel treedt naar verwachting in werking rond 2026. Deskundigen, verbonden in Netspar, hebben nagedacht over de gevolgen van de stelselwijziging op langere termijn. Zij hebben scenario’s verkend voor 2036 en daarna.
In de scenario’s staan mensen die pensioen opbouwen (‘pensioenopbouwers’) centraal. In de meeste scenario’s zijn techbedrijven belangrijk, maar ook de overheid, pensioenuitvoerders en andere partijen zien hun rollen veranderen. De betrokken partijen moeten wel waarborgen dat zij ethisch (‘eerlijk’) handelen, ook als zij gebruikmaken van de technologie die techbedrijven ontwikkelen. Tijdig verankeren in wet- en regelgeving kan hierbij helpen.

 

Kernboodschap voor de sector

  • De pensioenwereld kan niet rustig wachten tot 2036. Het wetgevingsproces alleen al duurt jaren.
  • Alertheid en scenario-denken helpen de overheid, werkgevers, pensioenuitvoerders, adviseurs en toezichthouders om tijdig te voorzien in de toekomstige behoeften van pensioenopbouwers.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners