Variabele annuïteiten met financiële risico’s en langlevenrisico tijdens de afbouwfase van Nederlandse pensioenen op basis van een beschikbare premieregeling

“Een onderzoek naar de risico’s en de opbrengsten van variabele pensioenregelingen ter ondersteuning van pensioenkeuzes”

Gegarandeerde pensioenregelingen zijn steeds meer onhoudbaar; daarom wordt er gezocht naar alternatieven. Nederlandse beschikbare premieregelingen geven de mogelijkheid om beleggingsrisico’s te nemen tijdens de uitkering van het pensioen. In vergelijking met vaste annuïteitenregelingen zonder aandelenbeleggingen geven dergelijke variabele annuïteitenregelingen de mogelijkheid van een hogere eerste pensioenuitkering, maar brengen wel een onzekere pensioenuitkering met zich mee. Pensioenuitvoerders moeten volgens recente nieuwe Nederlandse wetgeving deze risico’s toelichten, maar deze wet dekt niet alle risico’s. Dit onderzoek heeft een raamwerk opgesteld waarmee alle risico’s worden vastgesteld (aandelenmarkt, rente, inflatie, langlevenrisico).

 

Kernboodschap voor de sector

  • Door in pensioenproducten financiële schokken over een periode uit te smeren kan de gemiddelde jaarlijkse volatiliteit van de pensioenuitkeringen met een factor drie verlaagd worden ten opzichte van een standaard variabele annuïteit.
  • Langlevenrisico zou moeten worden opgenomen in de informatie voor de klant, zodat deelnemers een weloverwogen keuze kunnen maken tussen een vaste en een variabele annuïteit.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners