Van arbeidsverhouding naar verhouding tot de arbeid?

Ad Nagelkerke, Willem Plessen en Ton Wilthagen (allen UvT) hebben het in dit paper over de veranderingen in de basis waarop werkenden hun arbeid verrichten. Het aantal mensen dat niet in loondienst werkzaam is, is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dat geldt in het bijzonder voor de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Vanuit deze constatering is het de bedoeling vragen op te roepen over de grondslagen van het huidige arbeidsrecht en de sociale zekerheid en de regulering van arbeid en arbeidsrelaties in bredere zin. Hun centrale stelling is dat het huis van arbeidsrecht steeds minder bewoners kent en leegloopt. Zijn arbeidsverhoudingen op weg naar een volledige herijking en herfundering?

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners