Transitie naar variabele pensioenproducten in ’s werelds beste pensioenstelsel

Transitie naar variabele pensioenproducten in ’s werelds beste pensioenstelsels: Een vergelijkingsstudie tussen Nederland en Denemarken
We vergelijken de Deense en Nederlandse pensioenstelsels en pensioenproducten. Hierbij richten we ons op de overgang van pensioenproducten met relatief weinig risico voor de deelnemers naar pensioenproducten met meer risico en dus ook een hogere verwachte uitkering. We bekijken de recente Nederlandse wetswijziging waardoor het mogelijk is, binnen premieregelingen, voor meer risico en rendement te kiezen via variabele uitkeringen. In Denemarken heeft in het afgelopen decennium een overgang plaatsgevonden van uitkeringen met een minimale rendementsgarantie
naar producten zonder garantie. De opgedane ervaring leert ons dat het verstandig is om eerst regelgeving vast te stellen alvorens de overgang te laten plaatsvinden. Tevens presenteren we de resultaten van een casus waarbij deelnemers de keuze werd gegeven om over te schakelen van een product met laag risico naar een met hoog risico. Dit toont aan dat mannen met weinig pensioenvermogen en lage garanties die in steden wonen, bereid zijn om die garanties op te geven voor grotere kansen. Zodra de garanties zijn opgegeven, is het vanuit communicatief oogpunt aan te bevelen om de deelnemers niet alleen te informeren over de verwachte hogere pensioenuitkering maar ook over de toename in onzekerheid. Gegeven dat beide onderzochte stelsels hoog aangeschreven staan, kunnen deze bevindingen ook relevant zijn voor andere landen dan Denemarken en Nederland.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners