TIPS for HollandInflation-linked bonds, transparency, and the public interest

Indexleningen (inflation-linked bonds) kennen veel voordelen volgens Zvi Bodie (Boston University), de auteur van dit NEA paper. Vandaag de dag geven veel regeringen dan ook indexleningen uit. Zo niet de Nederlandse. Ons pensioen systeem is er de laatste jaren juist op gericht om de hoogte van pensioenen te relateren aan de aandelenmarkt. Volgens Bodie denken Nederlandse beleidsmakers, dat aandelen uiteindelijk altijd positief uitpakken en dus een goede bescherming tegen inflatie bieden. Maar, zo stelt hij, “there is no free lunch even in the long run.”

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners