Tien jaar UPO Een terugblik en vooruitblik op inhoud, doelen en effectiviteit

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) wordt sinds 2008 voorgeschreven als wettelijk verplicht document dat ieder jaar door pensioenorganisaties aan alle actieve deelnemers wordt verstrekt. In dit paper analyseren we de ontwikkelingen van het UPO gedurende het tienjarig bestaan. Leidraad bij de analyse zijn de doelen van het document en de mate waarin deze gerealiseerd worden.
Om de effectiviteit van het UPO te bepalen, keken we naar evaluatieonderzoek waarin deelnemers oordelen gaven over het UPO en prestaties moesten leveren met het document. Deelnemers zijn positiever over de begrijpelijkheid van het UPO dan op grond van de prestaties verwacht zou mogen worden. Die prestaties laten zien dat zich belangrijke problemen voordoen bij het vinden, begrijpen en toepassen van de informatie.
Zeer bepalend voor de toekomst van het UPO is de nieuwe Europese richtlijn voor pensioencommunicatie, IORP II. We bespreken de gevolgen van deze richtlijn en koppelen deze aan de functies van het UPO. We concluderen dat er meer visie nodig is op de vraag welke functies van pensioencommunicatie het best met welke middelen gerealiseerd kunnen worden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners