Non-Cognitieve vaardigheden: De heterogene impact van financiele prikkels in het pensioensysteem op het langer doorwerken

In dit paper vatten we de belangrijkste bevindingen samen van de literatuur over de relatie tussen non-cognitieve vaardigheden en pensioenbeslissingen. De paper begint eerst met een algemene introductie over de literatuur met betrekking tot non-cognitieve vaardigheden. Daarna bespreken we in welke mate deze vaardigheden een effect hebben op pensioenbeslissingen. We tonen aan dat non-cognitieve vaardigheden een grote invloed hebben op hoe individuen hun pensioenverwachtingen aanpassen als zij geconfronteerd worden met pensioenhervormingen. Als laatste bespreken we de relevantie van het inventariseren van non-cognitieve vaardigheden voor de effectiviteit van de pensioencommunicatie.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners