Het effect van de vaste daling en het smeren van schokken op variabele uitkeringen

In dit paper onderzoeken we de trade-off tussen risico en rendement in de verbeterde premieregelingen voor variabele uitkeringen in de uitkeringsfase, met de nadruk op de Nederlandse institutionele setting. Onze focus ligt op de variabele uitkeringen in een individuele DC regeling. Daarbij bestuderen we het specifieke effect van de zogenaamde projectierente en de wettelijk mogelijke vaste daling. Ook analyseren we de consequenties van de mogelijkheid tot het uitsmeren van financiële markt schrokken over de resterende pensioenperiode. Onze analyse is gebaseerd op een expliciete toewijzing van het initiële pensioenvermogen aan pensioenuitkeringen op verschillende horizonnen. Beknopt bediscussiëren we de effecten van het delen van (micro)langlevenrisico.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
ministeries
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners