The economic approach to diabetes among older adults

  • Beatriz Rodriguez Sanchez Beatriz Rodriguez Sanchez

Alhoewel het al is vastgesteld dat de economische last van diabetes voor de nationale gezondheidszorg en overheidsuitgaven vrij groot is (OECD/EU, 2016; Alva et al., 2015; ADA, 2013), zijn er, voor zover ik weet, geen relevante en uitgebreide studies over de bredere economische impact van diabetes onder oudere volwassenen, waarbij de speciale aandacht schenken aan de rol van functionele status. De huidige uitdaging omarmt methodologische kwesties aangaande het analyseren van gezondheidskosten (Wu et al, 2012), of het gewicht van functionele beperkingen ten opzichte van co morbiditeit en complicaties in het bepalen van de kosten.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners