Tevreden met pensioen

  • Arjan Soede Arjan Soede

Veel ouderen gaan er bij hun pensionering duidelijk in inkomen op achteruit. Toch blijkt ook dat ouderen, ondanks deze daling, in het algemeen goed met hun inkomen kunnen rondkomen.

Dit onderzoek analyseert de feitelijke inkomensdalingen van ouderen en analyseert ook in hoeverre de hogere tevredenheid van ouderen alleen te maken heeft met de leeftijd of dat er ook andere dingen van belang zijn. Er wordt niet alleen gekeken in hoeverre ouderen hun inkomen zelf voldoende vinden, maar ook in hoeverre de bestedingen van ouderen verschillen van die van jongeren. Verder geeft de studie uitgebreid inzicht in de huidige inkomens- en vermogenspositie van ouderen.

Het onderzoek besluit met een analyse in hoeverre het huidige pensioenstelsel aansluit bij de behoeften van ouderen op inkomensgebied.

Het rapport dient tevens als academisch proefschrift (Universiteit van Groningen) van de auteur.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners