Techniek achter persoonlijke pensioenrekeningen in de uitkeringsfase

Bovenberg en Nijman (2014)1 hebben voorgesteld persoonlijke pensioenrekeningen met aanvullende risicodeling te introduceren als alternatief voor zowel de bestaande Nederlandse premieregelingen als de uitkeringsregelingen. Door de functies van het pensioencontract te ontvlechten, bieden deze rekeningen een gestandaardiseerde systematiek waarbinnen het collectief deze functies op maat kan instellen zonder dat dit tot complexiteit en belangenconflicten leidt.

Dit paper beschrijft de concrete vormgeving van de uikeringsfase van dergelijke persoonlijke pensioenrekeningen (PPR) waarbij we met name ingaan op een variant met beperkte risicodeling.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners