Taakafbakening: houdbaarheid in toekomstig pensioenstelsel

“Afbakeningsregels vertonen scheuren en moeten worden aangepast aan toekomstige pensioenvereisten”

Ruim honderd jaar lang voorkwamen de regels voor taakafbakening oneerlijke concurrentie tussen pensioenfondsen en verzekeraars door de werkingssfeer van pensioenfondsen te begrenzen. Maar het systeem begint nu scheuren te vertonen. Dit is te wijten aan de komst van pensioenuitvoerders zonder domeinafbakening en de eisen gesteld door de Wet toekomst pensioenen, waardoor de domeinregels vervagen en de nadruk steeds vaker komt te liggen op meer individuele en aanvullende financiële producten. Wij onderzochten de houdbaarheid van de regels inzake taakafbakening in het licht van EU wetgeving, de doelstelling van marktordening en de invloed van huidige ontwikkelingen op de marktpositie van pensioenuitvoerders.

 

Kernboodschap voor de sector

  • Toekomstige regels inzake taakafbakening moeten ruimte bieden aan meer concurrentie op de markt waar gepersonaliseerde financiële producten aan individuele pensioenwensen kunnen voldoen.
  • Ook moet uit deze regels blijken dat pensioenfondsen nu zijn onderworpen aan vergaande toezichtsregels onder EU-wetgeving.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners