Stimuleren financiële prikkels gedeeltelijk gehandicapte personen om weer aan het werk te gaan?

“Financiële prikkels verhogen de arbeidsparticipatie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten in de WIA, maar zijn niet effectief voor lage inkomens.”

Het aantal arbeidsongeschikten in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) groeit. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) kent een financiële prikkel voor uitkeringsgerechtigden na afloop van de eerste fase van hun uitkering om naar vermogen te werken. Verhoogt deze financiële prikkel zoals beoogd de arbeidsparticipatie?

Kernboodschap voor de sector

  • De financiële prikkels in de WGA zijn door hun vormgeving klein en daardoor niet effectief voor de relatief grote groep mensen met een laag loon. De mogelijkheden om hun arbeidsdeelname te vergroten lijken niet alleen beperkt door hun ziekte, maar ook door hun vaardigheden.
  • De activerende werking van de WGA zal in de toekomst waarschijnlijk afnemen vanwege het toenemende aandeel ouderen in de WGA voor wie de financiële prikkels minder effectief zijn. Additionele beleidsmaatregelen zijn nodig om hun arbeidsdeelname te stimuleren.
  • Werkgevers in de publieke sector kunnen een grotere inspanning leveren om arbeidsongeschikten in dienst te nemen. Hiertoe kan gedacht worden aan maatregelen zoals nudging en het vergroten van de intrinsieke motivatie van werkgevers.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners