Stapelen van keuzes; interacties in keuzearchitectuur en tussen tijd en risico

“De status quo bias (d.w.z. het willen vasthouden aan de bestaande situatie) is sterker wanneer opties naast elkaar in plaats van afzonderlijk worden aangeboden. Deze bias verdwijnt echter als de cumulatieve gevolgen van de opties worden weergegeven.”

Als gevolg van het nieuwe pensioenakkoord krijgen Nederlandse deelnemers te maken met een groeiend aantal pensioenkeuzes wat betreft het opbouwen van hun pensioen en de manier waarop hun pensioen uitgekeerd wordt. De keuzes van deelnemers hebben vaak cumulatieve gevolgen, die ze veelal niet begrijpen of niet kunnen  overzien. Wordt dit cumulatieve effect beïnvloed door de manier waarop de keuzes worden gepresenteerd, zoals de volgorde waarin dit gebeurt of welke elementen samen voorgelegd worden? En kunnen er interacties tussen deze elementen bestaan die invloed hebben op de genomen spaaren investeringsbeslissingen?

 

Kernboodschap voor de sector

  • Deelnemers zijn geneigd minder te sparen als ze het risico niet kunnen overzien of niet kunnen verlagen.
  • Daarom is het nuttiger om deelnemers te informeren over het cumulatieve effect (de eindsituatie) van hun keuzes dan alleen maar alle beschikbare opties aan hen voor te leggen.
  • De status quo bias heeft meer invloed op beslissingen wanneer de opties samen worden aangeboden dan wanneer ze afzonderlijk worden gepresenteerd.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners