SER-verkenning pensioenstelsel voelt als een processie van Echternach

Ruim een week nadat in het Luxemburgse Echternach de jaarlijkse processie met drie stappen voor- en twee achteruit werd gehouden, verscheen op 20 mei de SER-verkenning Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. Het is een vervolg op een rapport van ruim een jaar eerder, waarin de Sociaal-Economische Raad nog geen keuze had uitgesproken. Ook het kabinet had, in zijn hoofdlijnennotitie over een toekomstbestendig pensioenstelsel van juli 2015, de kerk nog min of meer in het midden gelaten. Er was dan ook reikhalzend uitgezien naar deze vervolgstap van de SER. Zeker voor de degenen die snel meters willen maken met een nieuw pensioenstelsel stelt het resultaat van deze verkenning wellicht teleur, maar het is goed om haar in perspectief te plaatsen.

In dit artikel laat ik allereerst de aanloop naar de verkenning de revue passeren, om vervolgens de verkenning te bespreken. Daarbij markeer ik drie stappen vooruit en twee achteruit richting een robuust en toekomstig bestendig pensioenstelsel. Een en ander baseer ik op de notitie en op achterliggende stukken, en soms ook op uitlatingen van de hoofdrolspelers in de aanloop naar een nieuw stelsel. Vervolgens is het tijd voor een balans. Zoals in de processie is zoals gezegd sprake van een stap(je) vooruit. Mijn conclusie is dat de meeste ingrediënten voor een nieuw robuust en toekomstbestendig pensioenstelsel met persoonlijke pensioenvermogens aanwezig zijn, enkele nog om verdieping vragen en dat er zeker noodzaak is om binnen nu en één jaar tot besluiten te komen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners