Risicogedrag na het ervaren van een ramp; implicaties voor pensioenen

“Rampspoed leidt tot risicoaversie op lange termijn onder jongeren en daarmee mogelijk tot pensioenverlies”

Deze studie maakte gebruik van een gangbaar standaard-levenscyclusmodel om de invloed van een ramp zoals COVID-19 op de optimale consumptie- en investeringsstrategie van verschillende generaties te analyseren. Het model is gebaseerd op laag opgeleide en niet-getrouwde personen zonder kinderen, en veronderstelt dat rampspoed de risicobereidheid negatief beïnvloedt. De onderzochte leeftijden waren 25, 50 en 75 jaar. De risicoaversie nam toe na een ramp, en de jongere generatie werd hierdoor het hardst getroffen.

 

Kernboodschap voor de sector

  • Als het zekerheidsequivalent van generaties wordt vergeleken, trekt een ramp in utilitair opzicht een zwaardere wissel op jongeren.
  • Pensioenaanbieders zouden kunnen overwegen het totale utiliteitsverlies door de COVID-19-pandemie te beperken door jongere generaties te compenseren ten koste van oudere generaties.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners