Risicodeling en herverdeling in toekomstig pensioenstelsel

De discussie over de toekomst van het pensioenstelsel gaat onder meer over de vraag welke risico’s we met elkaar willen delen en of de lusten en de lasten van deelname evenwichtig verdeeld zijn. Deze vragen kwamen nadrukkelijk aan bod in de Nationale Pensioendialoog en in het (voorlopige) advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). Het zijn geen gemakkelijke vragen, maar met het oog op het maatschappelijk draagvlak voor het pensioenstelsel goed dat deze aan bod komen. Deze vragen komen uitgebreider aan bod in Van Ewijk e.a. (2014) en Boelaars e.a. (2014).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners