Risicodeling binnen pensioenregelingen

“Bufferfonds optimaliseert risicodeling en beperkt het neerwaartse risico”

Om in te spelen op economische en demografische veranderingen zijn veel landen hun pensioenstelsel aan het hervormen. Nieuwe stelsels moeten de risico’s beperken door overschotten in een bufferfonds te zetten waarmee fluctuaties in beleggingsresultaten en dekkingsgraad tussen pensioengeneraties kunnen worden opgevangen. In deze paper kijken we naar optimale risicodeling en beoordelen we de welvaartseffecten van het huidige Nederlandse pensioenstelsel aan de hand van theoretische optimale risicodelingsregelingen. We laten zien dat een solidariteitsbuffer met afdoende risicodragende investeringen leidt tot optimale risicodeling en tegelijkertijd negatieve welvaartseffecten tot een minimum beperkt.

Kernboodschap voor de sector

  • Het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel dient een solidariteitsbuffer te bevatten om risicodeling te optimaliseren en het neerwaartse risico voor jongere generaties te beheersen.
  • Een dergelijke aanpak zal de negatieve welvaartseffecten tot een minimum beperken, zowel voor jongere deelnemers als voor deelnemers die hun pensioenleeftijd naderen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners