Rationeel beleid voor irrationele mensen. Een gedragseconomische visie op de toekomst van gezondheidspreventie in Nederland

Beleidsmakers willen mensen in staat stellen weloverwogen keuzes te maken. Zeker als het gaat om gezondheidsgerelateerd gedrag is er weinig tot geen draagvlak voor bindend ingrijpen. Ook financiële prikkels stuiten snel op weerstand. Uitgaande van het rationele keuzemodel blijft er dan niet veel anders over dan informeren, voorlichten en overreden. In dit paper onderzoekt Henriëtte Prast (TiU) waarom het huidige beleid niet effectief is en vervolgens welke methoden vanuit de gedragseconomie wel tot de mogelijkheden behoren. Ten slotte geeft Prast de beleidsimplicaties aan.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners