Publieke middelen voor private ouderenzorg

“Meer keuzevrijheid, maar keuzeopties niet door iedereen in gelijke mate benut”

In Nederland kunnen mensen die recht hebben op publiek gefinancierde verpleeghuiszorg kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB) of een volledig of modulair pakket thuis (VPT of MPT). Deze regelingen vergroten de ervaren vrijheid van zorg in een zelfgekozen setting. 20% van de PGB-houders en 50% van de VPT-houders gebruiken dit geld voor verblijf in een private instelling. Dit zijn met name ouderen met een hoog inkomen en lichte zorgvraag. De keuzeopties zijn in de praktijk minder groot voor mensen met een laag inkomen, doordat voor veel extra mogelijkheden bijbetaald moet worden.

Kernboodschap voor de sector

  • De keuzeopties voor zorg in een zelfgekozen setting vanuit regelingen PGB, VPT en MPT worden in de praktijk niet door iedereen even vaak gebruikt.
  • Dit roept de vraag op hoe alternatieve woonvormen voor ouderen met een laag inkomen op passende wijze gefinancierd kunnen worden.
  • Over de wachttijd en de kwaliteit van de zorg in reguliere en particuliere verpleeghuizen is echter nog weinig bekend, daarmee is de toegevoegde waarde van het particuliere aanbod onduidelijk.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners