Persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling

Dit artikel stelt voor persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling te introduceren als alternatief voor zowel premieregelingen als uitkeringsregelingen. Door de functies van pensioen te ontvlechten, bieden pensioenrekeningen een gestandaardiseerde systematiek waarbinnen een collectief deze functies op maat kan instellen zonder dat dit tot complexiteit en belangenconflicten leidt.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners