Persoonlijke levensgebeurtenissen en individuele risicovoorkeuren

“Huwelijk, ouderschap en werk beïnvloeden risicovoorkeuren”

Het meten van risicovoorkeuren speelt een belangrijke rol in de Wet toekomst pensioenen. De financiële sector en beleidsmakers gaan er vaak impliciet van uit dat de risicovoorkeuren van mensen in de loop van de tijd niet veranderen. Persoonlijke levensgebeurtenissen kunnen echter een grote invloed hebben op deze voorkeuren. Daarom werd met deze studie onderzocht of veranderingen in burgerlijke staat, ouderschap en werknemerschap van invloed zijn op risicovoorkeuren en hoe lang een dergelijk effect aanhoudt. De voorkeuren werden onderzocht met vragenlijsten waarmee mensen hun voorkeuren konden aangeven (aangegeven risicovoorkeur) en methoden waarbij mensen daadwerkelijk geld konden verdienen (onthulde risicovoorkeur).

 

Kernboodschap voor de sector

  • De impact van levensgebeurtenissen op risicovoorkeuren mag niet worden onderschat, maar voor robuuste resultaten is meer onderzoek nodig.
  • Het kan van belang zijn wanneer in iemands levenscyclus risicovoorkeuren worden gemeten en om opnieuw te beoordelen nadat levensgebeurtenissen hebben plaatsgevonden.
  • Kennis over de impact van levensgebeurtenissen op risicovoorkeuren is tot nu toe versnipperd en vereist meer systematisch onderzoek.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners