Pensioenwensen voor en na de crisis

Dit onderzoek vergelijkt pensioenambities voor de crisis (januari 2008) met pensioenambities in december 2014. Hiervoor gebruiken we een vragenlijst die is uitgezet in januari 2008 en december 2014, gekoppeld aan administratieve gegevens over (pensioen)vermogens. De resultaten laten zien dat het doorsnee pensioeninkomen met zo’n 17% is gedaald tussen 2008 en 2014. De doorsnee minimale pensioenambitie is in deze periode ook gedaald, van 1.565 naar 1.371 euro per maand. Dankzij de bijgestelde ambities neemt het aandeel van mensen met een pensioeninkomen (pensioen en vrije besparingen) onder de pensioenambitie ‘slechts’ toe van 22% naar 26%. Als mensen hun ambities niet bijgesteld hadden, was dit aandeel opgelopen tot 41%. Waar huiseigenaren en zelfstandigen in 2008 relatief hoge bestedingsbehoeften rapporteerden, is dit in 2014 niet langer het geval. Ook het verschil tussen de pensioenambities van mensen met een hoog en laag inkomen is kleiner geworden. Uit de resultaten blijkt dat er veel heterogeniteit is in individuele behoeften en bezittingen ten aanzien van pensioen. Behoeften hangen af van vele factoren gedurende de levensloop en zijn flexibeler dan de 70%-maatstaf doet vermoeden. Om hier rekening mee te houden, zouden pensioendoelstellingen gedifferentieerd kunnen worden. Daarnaast benadrukken de onderzoekers het belang van laagdrempelige pensioencommunicatie om het pensioenbewustzijn te vergroten.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners