Pensioeninkomens in de toekomst

Nederlandse huishoudens bouwen op diverse manieren pensioen op. Het verwachte mediane pensioeninkomen uit alle bronnen tezamen bedraagt zo’n 83 procent van het bruto-inkomen. Ruim dertig procent van de huishoudens heeft bij de huidige opbouw een vervangingsratio van minder dan zeventig procent. Zelfstandigen hebben gemiddeld relatief weinig pensioen opgebouwd.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners