Pensioenakkoord en arbeidsmarkt

De ontgroening en vergrijzing brengen de financiën van de overheid in de problemen, zodat ook de AOW onbetaalbaar wordt. Daarbij verkeren de pensioenfondsen vanwege de crisis in zwaar weer. Er zijn diverse ingrepen nodig om in de naaste toekomst het inkomen van gepensioneerden veilig te stellen. Verhoging van de pensioenleeftijd, flexibilisering van de AOW en stabilisatie van de pensioenpremie kunnen aan de oplossing bijdragen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners